Doneer voor ons voortbestaan!

Project Steun medewerkers Kapsalontheater 19 januari 2022 Bedrag () * Hierbij machtig ik om het bovenstaande bedrag periodiek van mijn rekeningnummer af te schrijven.

Zaal huren?

We verhuren onze zaal voor voorstellingen, repetities en montage perioden Kijk hier voor de details