Doneer voor ons voortbestaan!

Project Steun medewerkers Kapsalontheater 19 januari 2022 Bedrag () * Hierbij machtig ik om het bovenstaande bedrag periodiek van mijn rekeningnummer af te schrijven.