Het Amsterdams Theaterhuis.

Podium voor theater en dans,
Voor jong en ouder,
amateurs en professionals

Binnenkort speelt….

V oor veel Amsterdammers is het theater een oude bekende. Eerst als Het Amphitheater en vele jaren later sinds maart 2014 Het Amsterdams Theaterhuis.
Zowel amateurs als professionele podiumkunstenaars zijn van harte welkom. Het Amsterdams Theaterhuis wil het toonaangevende theater zijn in Amsterdam waar jong en oud, amateur en professioneel elkaar ontmoeten en inspireren.

O nder de nieuwe naam Het Amsterdams Theaterhuis bieden we naast de functie als theaterschool voor jong en oud, een betaalbaar podium en repetitieruimte voor zowel amateurs als voor professionele dans- en theatergroepen en -makers. We hebben de beschikking over een grote zaal (15 x 16), tribune voor 95 bezoekers, kleedkamer, werkplaats, keuken en kantoorruimte. Onder Het Amsterdams Theaterhuis is het gezellige cafe-restaurant WG Cafe gevestigd zie hier informatie mbt verhuur van ruimte

V anaf januari 2020 start er weer een spetterend theaterprogramma voor  kinderen en jongeren in Het Amsterdams Theaterhuis en in Theater De Cameleon. Nu op maandag, dinsdag en woensdag!

De cursussen starten weer vanaf januari 2020
zie voor het cursusprogramma de site van Het Jeugdtheaterhuis


Het Jeugdtheaterhuis

D e Theaterkamer verzorgt theatercursussen acteren en regisseren voor volwassenen in Het Amsterdams Theaterhuis. Daarnaast maakt DTK toneelvoorstellingen en presentaties. Zie hier het hele cursusaanbod voor volwassenen.
Tevens verzorgt De Theaterkamer bedrijfstrainingen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, leiderschap en presentatie.

De Theaterkamer

D e Presentatie-Academie traint presentatievaardigheden vanuit de ‘Grounding’ methodiek. Grounding maakt je bewust van hoe je overkomt bij een presentatie en helpt je de presentatie te optimaliseren, authentiek en krachtig te maken.

De Presentatie Academie

H et Amsterdams Theaterhuis is een voorbeeld van goed cultureel ondernemerschap en ontvangt geen subsidie.
Wel kreeg Het Amsterdams Theaterhuis een eenmalige bijdrage van het Prins Bernhard Fonds voor de licht- en ge
luidtafel.